Xương rồng, Sen đá

XƯƠNG RỒNG ECHINO

270.000₫

Chậu trụ men đen

(Đổi chậu: giá tùy chậu)

MÓNG RỒNG

100.000₫

Chậu đất nung đen

(Đổi chậu: giá tùy chậu)

XƯƠNG RỒNG BỒ CÔNG ANH

150.000₫

Chậu đất nung đen

(Đổi chậu: giá tùy chậu)

XƯƠNG RỒNG TAI THỎ

75.000₫

Chậu đất nung

(Đổi chậu: giá tùy chậu)

SEN NGỌC

150.000₫

Chậu trắng trứng

(Đổi chậu: giá tùy chậu)

SEN ĐÁ PHẬT BÀ ĐỎ...

185.000₫

Chậu tách trắng

(Đổi chậu: giá tùy chậu)

XƯƠNG RỒNG THIÊN NGA (mini)

90.000₫

Chậu men xanh

(Đổi chậu: giá tùy chậu)

SEN VIỀN HỒNG

50.000₫

Chậu đất nung

(Đổi chậu: giá tùy chậu)

XƯƠNG RỒNG TRỨNG CHIM

55.000₫

(chưa chậu)

XƯƠNG RỒNG TRỨNG CHIM

75.000₫

Chậu đất nung

(Đổi chậu: giá tùy chậu)

SEN THÁI

50.000₫

Chậu đất nung

(Đổi chậu: giá tùy chậu)

SEN HỒNG PHẤN

50.000₫

Chậu đất nung

(Đổi chậu: giá tùy chậu)

SEN ĐÁ PHẬT BÀ

50.000₫

Chậu đất nung

(Đổi chậu: giá tùy chậu)

XƯƠNG RỒNG BÁNH SINH NHẬT...

90.000₫

Chậu trắng trứng

(Đổi chậu: giá tùy chậu)

SEN SEDUM

75.000₫

Chậu men xanh

(Đổi chậu: giá tùy chậu)

XƯƠNG RỒNG THÁP CHÀM

110.000₫

Chậu loe miệng

(Đổi chậu: giá tùy chậu)

SEN VIỀN HỒNG

35.000₫

(chưa chậu)

SEN DÙ

45.000₫

(chưa chậu)

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Sale

Không sẵn có

Hết hàng