Cây nội thất

CÂY BÀNG SINGAPORE

400.000₫

Kích thước: cao 45-50cm

(Nguyên bộ: cây chậu dĩa)

CÂY ĐẠI PHÚ GIA

700.000₫

Kích thước: cao 1m1-1m3

(Chưa kèm dĩa)

PHÁT TÀI KHÚC (CHẬU MEN...

700.000₫

(Chưa kèm dĩa)

CÂY CỌ

500.000₫

CÂY LƯỠI HỔ (xanh)

600.000₫

Kích thước: cao 0.9-1m

(Chưa gồm dĩa)

CÂY LƯỠI HỔ (viền vàng)

600.000₫

Kích thước: cao 0.9-1m

(Chưa gồm dĩa)

CÂY TRÚC BÁCH HỢP

1.000.000₫

Kích thước: cao 0.9-1m

(Chưa gồm dĩa)

CÂY NGŨ GIA BÌ

300.000₫

Kích thước: cao 0.6-0.8m

(Chưa gồm dĩa)

CÂY KIM TIỀN ( Kim...

600.000₫

Kích thước: cao 0.9-1m

(Chưa gồm dĩa)

CÂY CAU HAWAI

650.000₫

Kích thước: cao 1-1.3m

(Chưa gồm dĩa)

CÂY HUY HOÀNG

450.000₫

Kích thước: cao 0.7-0.9m

(Chưa gồm dĩa)

CÂY DANH DỰ

700.000₫

Kích thước: cao 0.7-0.9m

(Chưa gồm dĩa)

BẠCH MÃ HOÀNG TỬ

350.000₫

Kích thước: cao 0.6-0.8m

(Chưa gồm dĩa)

LAN Ý MỸ

450.000₫

Kích thước: cao 0.9-1m

(Chưa gồm dĩa)

TRÚC MÂY

850.000₫

Kích thước: cao 1.1-1.3m

(Chưa gồm dĩa)

CÂY TRẦU ÔNG

1.350.000₫

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Sale

Không sẵn có

Hết hàng